Medtar

Activiteiten

 

De activiteiten van Medtar kunnen bestaan uit de totaal aanpak van een medisch project , of één of meerdere stadia van een medisch project.

Medische Projecten omvatten Medisch Technische Installaties en Medisch Technische Inrichting.

Medisch Technische Installaties:

 • Het schetsontwerp, waarop aangegeven de disciplines van de diverse ruimten, technische        installaties, medisch technische inrichting, inclusief alle complementaire advieswerkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de realisatie van de behoefte stelling van de opdrachtgever.
 •  De benodigde overheids en gemeentelijke goedkeuringen voor het project.
 •  Het definitiefontwerp, indien gewenst afstemmen met gebruikersgroepen.
 •  Het aanvragen van alle voor het project benodigde offertes van derden.
 •  Het controleren en evalueren van de door derden ingediende offertes, met de opdrachtgever.
 • Het initiëren van een totaal planning voor onderaannemers betrokken bij de realisatie van het project.
 •  Controle op de uitvoering van de werkzaamheden van de onderaannemers.
 • Het begeleiden van het validatieproces en oplevering van de individuele installaties.

 Medisch Technische Inrichting:

 • Het samenstellen van een inrichtingsboek.
 • Het inventariseren van bestaande apparatuur, met informatie over levensduur en restwaarde.
 • Het implementeren van bestaande apparatuur en nieuw aan te schaffen apparatuur in een totaal overzicht, met financiële informatie.
 • Het aanvragen van offertes voor de nieuw aan te schaffen apparatuur.
 • Het controleren en evalueren van de door derden ingediende offertes, met de opdrachtgever.
 • Het initiëren van een totaal planning voor de door derden te leveren apparatuur.
 • Controle op de levering van de derden geleverde apparatuur.
 • Het begeleiden van de inbedrijfstelling van de apparatuur met de instructie van de gebruikers. 
Medisch Technisch Adviesburo Rijswijk    lvr@medtar.nl